Kontakti

Mārīte Ozoliņa   (valdes locekle)

Tālrunis: +371 2 6137796

Jānis Ozoliņš  (projektu vadītājs)

Tālrunis: +371 2 6164200


E-pasts: siambkp@inbox.lv

Struktūrvienību  adreses: 

Stacijas laukums - 1, Valmiera, LV-4201

Krautuves iela - 1, Valmiera, LV-4201


Rekvizīti:

SIA  M.B.K.P.

LV44103006633

Juridiskā adrese: Visvalža iela 1, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov. LV- 4219

SEB Banka, UNLALV2X

LV23UNLA0018003467432


 .